Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van deze site

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan vallen onder het copyright van Event Store.
Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Event Store is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiŽren.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Event Store of van haar partners. Zonder schriftelijke toestemming van Event Store is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken, beelmateriaal en teksten.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Event Store niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Event Store aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Informatie van derden
Event Store is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.